HISTORIA E-BOOKOW

HISTORIA E-BOOKOW

Spośród szeregu rozlicznych rodzajów wynalazków, jakie warto wyszczególnić jako nowości dwudziestego pierwszego stulecia, szczególnie popularne okazują się e-booki. Są one elektronicznym dokumentem, który posiada spis treści, system nawigacyjny i nierzadko jest to plik w formatach dobrze każdemu znanych, tj. Wordowskich i PDF. W takich wersjach powstawały w szczególności pierwsze e-booki. Warto również popatrzeć na opisywany tu wynalazek w postaci e-boków nieco szerzej i od trochę innej strony.

Tym mianem niegdyś określano występujące w standardowych programach komputerowych systemy pomocy. Wśród nich ważną rolę pełnił przykładowo klasyczny WinHelp. Był on stworzony w szesnastobitowych Windows, wykorzystując bezpłatny kompilator Microsoft. Przełomowy w pewnym sennie moment to była mniej więcej połowa lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, kiedy to dominować zaczął HTML Help, a zatem tradycyjny system pomocy obowiązujący w aplikacjach Windows 95 oraz kolejnych programach po nim.

Dlatego, że opierał swoją pracę na dokumentach HTML, był świetnym wariantem umożliwiającym tworzenie książek elektronicznych. Wyróżniał go znakomity system nawigacyjny, a także system wyszukiwawczy i skorowidz na wysokim jak na owe czasy poziomie technologicznym. Wszystko to także za sprawą kompilatora Microsoft. Z czasem zaczęły natomiast powoli wkraczać na rynek dodatkowe formaty, w tym w pierwszej kolejności między innymi PDF. Podczas charakterystyki historii e-booków nie wolno pominąć momentu pojawienia się udoskonalonej wersji 2.0 systemu HTML Help, w którym wprowadzono dodatkowe opcje konstruowania elementów nawigacyjnych. W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku pojawiły się także uniwersalne formaty, równocześnie praktycznie z wyżej wspomnianymi systemami pomocy. Były one swego rodzaju złotym środkiem na rozmaitość wersji dokumentów. Jakiś czas później zaczęły natomiast dominować Acrobat, Common Ground i Enyoy.

Później coś na wzór e-booków opracował Microsoft, wypuszczając na rynek Microsoft Reader. Był to bardzo powszechny system, jaki stał się niezwykle popularny w księgarniach internetowych. Dodatkowo wielu programistów działających na własną rękę, a także duże firmy o charakterze informatycznym wypuszczały swe odpowiedniki kompilatorów książek w wariantach elektronicznych. Jeżeli chodzi natomiast o sam początek wieku dwudziestego pierwszego, to na rynek trafiły modele czytników e-booków jak Amazon Kindle, Onyx Boox, BeBook, iLiad, Sony Reader, CyBook i iRex.