E-BOOKI W POLSCE

 

Biorąc pod uwagę to jak bardzo powszechne są e-booki w rozmaitych miejscach Europy, należy stwierdzić, iż w Polsce niestety ich rozwój jest jeszcze nieco spowolniony w zestawieniu z innymi krajami. Niemniej jednak pewien boom na charakteryzowane tu wersje elektronicznych pozycji książkowych pojawił się w latach 2008 – 2010. Wtedy to rosło dynamicznie zainteresowanie książkami w wariantach elektronicznych, co sprawiło, iż wydawnictwa polskie zaczęły powiększać swoje zbiory e-booków.

Stały się one wtedy naprawdę modne. Jeżeli natomiast chcemy bliżej przyjrzeć się aspektowi rozwoju e-booków w naszym państwie, to rozgraniczyć należy wydawnictwa klasyczne oraz wydawnictwa e-booków. Te pierwsze rozszerzają swe standardowe usługi właśnie o wydawanie tytułów papierowych także na e-booki, a te drugie z kolei od początku wydają tylko e-booki i koncentrują się wyłącznie na książkach elektronicznych. Nie ma w tym przypadku żadnych odpowiedników klasycznych.